• MỘNG HUYỄN GIANG HỒ

    Tranh Đoạt Cứ Điểm

Chia Cụm CTC 26/09

Thời gian: Từ  26/09/2022

***Cụm Thành Phượng Tường

– Các bang hội ở toàn bộ máy chủ (all server) có thể báo danh 

***Cụm Thành Lâm An

– Các bang hội ở từ S106 trở về sau có thể báo danh 

***Cụm Thành Biện Kinh 

– Các bang hội ở các máy chủ từ S226 trở về sau có thể báo danh

***Cụm Thành Thành Đô

– Các bang hội ở các máy chủ từ S286 trở về sau có thể báo danh

***Cụm Thành Dương Châu

Các bang hội ở các máy chủ từ S316 trở về sau có thể báo danh

***Cụm Thành Tương Dương

Các bang hội ở các máy chủ từ S346 trở về sau có thể báo danh

***Cụm Thành Đại Lý

Các bang hội ở các máy chủ từ S362 trở về sau có thể báo danh

***Lưu Ý: 

– Các quý bang hội vui lòng tham khảo kỹ trước khi tiến hành báo danh.