• MỘNG HUYỄN GIANG HỒ

    Tranh Đoạt Cứ Điểm

Hướng dẫn nạp thẻ

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ

Để nạp thẻ, huynh tỷ truy cập vào trang chủ https://mhgh.ggo.vn/

Sau đó lựa chọn biểu tượng nạp thẻ trên thanh công cụ

Sau khi truy cập thành công vào trang nạp, huynh tỷ đăng nhập đúng tài khoản chứa nhân vật mình đang chơi.

Nhập đúng tài khoản chứa nhân vật huynh tỷ đang chơi

Chọn đúng máy chủ, tên nhân vật sẽ xuất hiện bên dưới.

Chọn loại thẻ nạp, sau đó nhập đúng phần Serial Mã Thẻ

Sau khi kiểm tra lại thông tin Server, Tên Nhân Vật, Thông tin thẻ nạp, bấm vào xác nhận

Bảng thông báo xác nhận nạp xuất hiện, huynh tỷ chọn xác nhận.

Vậy là xong, KNB sẽ được cộng thẳng vào nhân vật huynh tỷ lựa chọn bên trên. Trong trường hợp mọi thông tin đều đúng nhưng nạp lỗi, huynh tỷ vui lòng liên hệ fanpage