• MỘNG HUYỄN GIANG HỒ

    Tranh Đoạt Cứ Điểm

Hướng dẫn nhập Giftcode

Để nhập code, huynh tỷ làm theo các bước sau đây nhé:

Bước 1:

Đăng nhập vào game

Bước 2:

Kéo đến phần “Cài Đặt” trong thanh tính năng

Bước 3:

Ở phần nhập code, viết lại hoặc dán phần mã code ta có.

Khi nhập chính xác, thông báo phần quà hiện ra và vật phẩm sẽ được gửi vào thư trong game của huynh tỷ.

Trong trường hợp nhập thiếu hoặc sai, thông báo “Mã code không tồn tại” sẽ hiện ra.

Đối với code dùng 1 lần, khi code đã được nhận, tiếp tục nhập sẽ hiện lên thông báo “Code đã sử dụng

Một số code sẽ có thời hạn nhất định, nếu để quá hạn code sẽ không còn giá trị nhận quà.