• MỘNG HUYỄN GIANG HỒ

    Tranh Đoạt Cứ Điểm

Tỷ giá nạp thẻ Mộng Huyễn Giang Hồ

Tỉ Giá Nạp Thẻ

MỘNG HUYỄN GIANG HỒ hiện hỗ trợ 2 loại thẻ nạp: Viettel (cao nhất 500.000 VND) và Gate (cao nhất 5.000.000 VND). Ngoài ra các huynh vẫn có thể nạp thông qua hình thức IN-APP trực tiếp trong game.

Bảng chi tiết tỉ lệ nạp KNB trong Mộng Huyễn Giang Hồ được mô tả cụ thể như sau:

Các huynh có thể liên hệ Fanpage Mộng Huyễn Giang Hồ để được hỗ trợ nếu có phát sinh lỗi.